Omurilik ve Yaralanmaları Rehabilitasyonu

Omurilik ve Yaralanmaları Rehabilitasyonu

Omurilik yaralanması rehabilitasyonu, herhangi bir nedenle omurilikte meydana gelen hasar sonucu duyusal kayıp, felç ya da kısmi felç durumlarında, operasyon öncesi ve sonrası ya da ameliyatsız tedaviler kapsamında uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını içerir. 

Omurilik Nedir?

Omurilik, beynin içindeki omurilik soğanından çıkıp omurganın içinden geçerek kuyruk sokumuna kadar devam eden ve birçok yaşamsal faaliyetimizi gerçekleştirmemizi sağlayan en önemli sinir yapısıdır.

Bütün vücudun, hareket etme istencinin ve duyuların beyindeki merkez bağlantısını omurilik gerçekleştirir. Beden ile beyin arasındaki ana iletişim kanalıdır diyebiliriz. 

Omurilik Yaralanması Nedir/ Neden Olur?

Omurilik yaralanmalarının büyük çoğunluğu travma sonucu oluşan omurga kırıklarıdır. Düşme, çarpma, trafik kazaları omurilik yaralanmasına neden olan durumların başında gelir. 

Yaralanmanın, omurganın hangi bölgesinde ve ne seviye olduğuna bağlı olarak omurilik yaralanmaları farklı kategorilerde değerlendirilir. 

Buna göre parapleji, sırt ve bel bölgesinde meydana gelen omurilik yaralanmalarını; tetrapleji, boyun bölgesindeki omurlarda oluşan omurilik hasarlarını ifade etmek için kullanılır. 

Omuriliğin tamamen yaralandığı felç durumlarına komplet, kısmen hasar gördüğü kısmi felç haline inkomplet yaralanma denir. 

Omurilik Yaralanmalarında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Omurilik rehabilitasyonu, komplet ya da inkomplet yaralanma durumuna göre her vakada kişiye özel olarak planlanır. 

Omuriliğin ağır hasar aldığı komplet yaralanma sonucu hasta yatağa bağlı hale gelir. Bu durumda fizik tedavi ve rehabilitasyon yatak yaralarının oluşmasını engellemek, kas erimesinin önün egeçmek, mesane ve böbreklerde gelişmesi muhtemel olan sağlık sorunlarına karşı koruyucu tedaviler geliştirmek üzere uygulanır. 

Omuriliğin kısmen hasar aldığı durumlarda rehabilitasyon, omurganın kendini onarmasına yardımcı olacak ve omuriliğin üzerindeki baskıyı hafifletecek tedavileri içerir. 

Kas güçlendirme egzersizler, hareket kabiliyetini ve eklem esnekliğini artırmaya yönelik fizik tedavi uygulamaları, lokal enjeksiyonlar ve diğer fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri arasından hastanın ihtiyacına uygu olanlar, hekim tarafından belirlenir ve uygulanır.

Leave a comment

Doç Dr. Demet Demircioğlu © 2023. Her hakkı saklıdır

Randevu Al
WhatsApp
Language »