Hasta Aydınlatma Metni

Hasta Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Demet Tekdöş Demircioğlu

Adres: Zuhuratbaba, Haksever Sk. No:12/b, 34147 Bakırköy/İstanbul, Türkiye

Değerli hastalarımız, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca sizinle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz/özel nitelikli verileriniz, amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Faturalama süreçlerinde ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan finansal ve hizmet detayları da dahil olmak üzere, kişisel verilerinizi işliyoruz.

Kişisel verileriniz, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin niteliğine bağlı olarak; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. Verilerinizi işleme amaçlarımız, sağlık hizmetlerinin sunumu, yasal zorunlulukların yerine getirilmesi, finansmanın yönetimi ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek içindir.

Toplanan kişisel verileriniz, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yasal yükümlülükler kapsamında paylaşılabilir. Ayrıca, hukuki süreçlerde savunma hakkımızı kullanabilmek için gerekli olduğunda yargı mercileri ile de paylaşılabilmektedir.

Elde edilen kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer yasal mevzuatlar uyarınca gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak korunmakta ve saklanmaktadır. İlgili mevzuatta belirtilen süreler boyunca saklandıktan sonra, kişisel verileriniz sistemlerimizden silinmekte ve/veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerinizin saklama süresi, ilgili mevzuatta belirtilen asgari süreler doğrultusunda en az 20 yıl olup, tedavi ilişkimizin sona ermesinden itibaren 30 yıl olarak belirlenmiştir.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Zuhuratbaba, Haksever Sk. No:12/b, 34147 Bakırköy/İstanbul” adresimize ıslak imzalı olarak yazılı talebinizi elden, posta yolu ile iletebilirsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak için taleplerinizde kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekmektedir. Başkası adına yapılacak başvurularda özel yetki içeren vekaletname gereklidir. Taleplerinizin net bir şekilde ifade edilmesi, işlemin hızlı ve net bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Language »
Open chat
Prof. Dr. Demet DEMİRCİOĞLU
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?