KVKK

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin
Web Sitesi Genel Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Demet Tekdöş Demircioğlu
Adres: Zuhuratbaba, Haksever Sk. No:12/b, 34147 Bakırköy/İstanbul, Türkiye
Telefon: 0531 590 51 17

Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımızla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Hastalarımız için hazırlanan Hasta KVKK Aydınlatma Metni’ni ayrıca okuyunuz.

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı, WhatsApp veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki “bize ulaşın” bölümünde form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmaktadır. Kişisel verileriniz; muayene bilgileri, sağlık verileri, tedavi kayıtları, muhtelif yazılı-sözlü sözleşmeler, dilekçeler, yapılan görüşmeler, kartvizitler, davalarda veya icra takipleri süreçlerinde elde edilen her türlü belgeler, verilen sağlık hizmetlerinin gerektirdiği somut olayın durumuna göre işlenmektedir. Web sitemiz üzerinden hiçbir veri işlenmemekte olup, internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (IP adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri) alan adı sağlayıcı bilişim şirketi tarafından tutulmaktadır. Web sitemizde çerez kullanılmamaktadır. Web sitesi, adres, iletişim ve hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacıyla uygulamaya konulmuştur.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri arasında; vergilendirme süreçlerinde mevzuat gereği zorunluluk, sağlık mevzuatından kaynaklanan dosya tutma, saklama ve yetkili mercilerle bilgi paylaşma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, sözleşmenin ifası, hak ve alacaklarımızın korunması ve gerektiğinde açık rıza yer almaktadır.

Kişisel verileriniz, KVKK ve sağlık ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecek ve yine mevzuatın belirlediği süreler boyunca saklanacaktır. Saklama sürelerinin sonunda, dijital veriler geri dönüşümsüz olarak silinirken, kağıt ortamındaki veriler kırpılarak imha edilecektir.

Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamakta, ancak kullanılan veri tabanı, e-posta hizmetleri ve benzeri yurt dışı kaynaklı hizmetler sebebiyle yurt dışında işlenme durumları söz konusu olabilmektedir. Yurt dışından bizimle iletişim kuran kişilerin verileri, gerekli durumlarda yurt dışındaki adreslerle paylaşılabilir.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili çeşitli haklara sahipsiniz. Taleplerinizi “Zuhuratbaba, Haksever Sk. No:12/b, 34147 Bakırköy/İstanbul” adresimize ıslak imzalı olarak posta yolu ile iletebilirsiniz. Kimlik doğrulaması mevcut bilgilerle sınırlı olarak yapılacak, özel yetki içeren durumlar için vekaletname gerekecektir. Web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanarak net taleplerinizi bize iletmeniz, işlemin hızlı ve net şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Language »
Open chat
Prof. Dr. Demet DEMİRCİOĞLU
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?